# گوتیک

" سه گــانــه ی سـیگـــار و شــهر"

  تصــویر اول.   شود این سیـــگار که تمـــام                               این شعـــر نیز هــم؛                                   شعــری سرشــار از شی        شعــر ِ اشیــا                                             "اشیـــا ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 8 بازدید