# گلوله

[به سبزی ِ چشمـــان ِ تــو]

    مـــادرم خــواب مــی بینــد پســرش تیــر خــورده [خــودم هــم دیده بــودم  گلــولــه ای گلــوی ام را دریــده بود       در خــواب. کابــوس ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید