# موسا

A Self Portrait of the Poet As an Old Man

پیکره ای می تراشــم                            از خودم                                        نیم-تنه ای از تن ام،                                                  در شـــعرم. پیــکره ای از کلمــات              با قلم ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 11 بازدید