# مات

برده بـــود مات ام ازین همــه ماتـم!

            [مات ماتم]  I.   نخواهد کرد                 ما ت ام                            این غم.                                                                                    می دهد            هر دم                       کیش ام ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید