# صله

شــاعر ِ گــرسنــه

  [شــاعر ِ گــرسنــه]*   آی آقــایون! آهای خــانومــا! شما که شکمتون سیـره! فکر میکنین با شکم ِ خالی می شه شعر گفت؟                      [نـــه، نمی شه!     ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 9 بازدید