# شور

برای او ... که دیگر نیست!

تا بــود          غــم ِ تو                    غـــم ِ مــن بـود!          غـــم ِ مـن امّـا،                            همیـشه غـم مــن بود. رخ در رخ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید