# شعر

A Self Portrait of the Poet As an Old Man

پیکره ای می تراشــم                            از خودم                                        نیم-تنه ای از تن ام،                                                  در شـــعرم. پیــکره ای از کلمــات              با قلم ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 11 بازدید

شــاعر ِ گــرسنــه

  [شــاعر ِ گــرسنــه]*   آی آقــایون! آهای خــانومــا! شما که شکمتون سیـره! فکر میکنین با شکم ِ خالی می شه شعر گفت؟                      [نـــه، نمی شه!     ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 9 بازدید