# شاعر

شــاعر ِ گــرسنــه

  [شــاعر ِ گــرسنــه]*   آی آقــایون! آهای خــانومــا! شما که شکمتون سیـره! فکر میکنین با شکم ِ خالی می شه شعر گفت؟                      [نـــه، نمی شه!     ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 9 بازدید

برای او ... که دیگر نیست!

تا بــود          غــم ِ تو                    غـــم ِ مــن بـود!          غـــم ِ مـن امّـا،                            همیـشه غـم مــن بود. رخ در رخ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید

" سه گــانــه ی سـیگـــار و شــهر"

  تصــویر اول.   شود این سیـــگار که تمـــام                               این شعـــر نیز هــم؛                                   شعــری سرشــار از شی        شعــر ِ اشیــا                                             "اشیـــا ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 8 بازدید