# تخت_سلیمان

سفـــر سفـــر!

درود! بار دیگــر عازم سفــر هستــم! ایــن بار امـــا  سفــری متفاوت! تخـــت سلیمـــــان! مهـــد عشـــق و انــرژی ِ کائنـــات! جایی که زرتشت فرخنــده پــی به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید