# بازی

برای خسرو شکیبایی ِ عزیز، عمــو خسرو، بهترین بهترین ها و تقدیم به دارینوش عزیز ب

                      -         می گویند:               " پــرواز کرده، رفته ...                                            مـــرده " ! -         که؟ می گویند خســروی ِ خـــوبان مــُـرده! چه فکر ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید