نمی دانم کجا بوده ام!

اصلن تمام و کمال از یاد برده بودم که وبلاگ ای هم دارم؛

از یادگزاره ها خجالت می کشم!

البتـه این بدین معنی نیست که بی کار بوده لم؛

اتفاقن بسیار پر کار

گاه هایپر پر کارم

به هر روی

من آمده ام

من باز آمده ام

من باز هم باز آمده ام

من بازتر از همیشـه باز آمده ام

باز هم بازتر

بازتر

باز آمده ام

به یادگزاره های خودم

به کنج خراب آباد یک ذهـن ولگرد

باز خوش آمده ام!

/ 0 نظر / 8 بازدید