شعــــر سقــــــــوط

مخاطبـان عزیز!

کاپیتان با شما صحبت می کند!

لطفن کمربنــدهاتان را باز

خونسـردی تان را حفظ

و یکدیگر را حلال کنید؛

مــا در حال سقــوط کردنیــم؛

شاید وقتــی به آخر ِ خط شعر رسیدید

منفجر شوید

و جعبه ی سیاه تان هم پیدا نشود

تا بازمانده گان بداننــد که چه بود

خـط آخـــر؛

 ......

......

 .....

خط آخر ِ شعــر را فرامــوش کردم!

/ 1 نظر / 12 بازدید
abnus.net

با سلام وب لاگ خوش محتوايي داريد لطفا براي درج آگهي رايگان، به وب سايت ما مراجعه کنيد www.abnus.net