" سه گــانــه ی سـیگـــار و شــهر"

 

تصــویر اول.

 

شود این سیـــگار که تمـــام

                              این شعـــر نیز هــم؛

                                  شعــری سرشــار از شی

       شعــر ِ اشیــا                             

               "اشیـــا را پر از شعـــر کن، شــــاعر!" *

رســد این سیــگار که به فیلتـر

                                 آتــش این شعــر...خاکستر، سرتاسر

                                شعــری بــی فیلتر

                                 کــه می سوزاند گلو را

                                  خواننــده سرفــه کنان می خواند او را.

 

 

-----------------------------------------------------------

* بر گرفته از قطعه شعری از ضیــا مــوحــد

 

 

 

تصــویر دوم.

 

 

شهــر ِ خیــس از باران ِ اسیــد

                                  خط ای شعــر به ذهــنِ شــاعر رسید

[یا خط ای خاطــره شعــر شــد شایــد:                                 

شب هــای بی ترافیک

پیچ شـِـمرون                      

موزیک کلاسیک

دور میــدون (سر پیچ)           

یک شاعــرِ رُمــانتیک

تریــاک – خــور (بیچاره کلریج**)

کلیســای گوتیک

جــادّه قدیــم (شریعتی؟!)           

خیابان های تاریک

تجریــش! یه نفــر! میون – بـُـر!

 

-----------------------------------------------------------------

 

** سمیوئل تیلور کـُـلـِـریج، Samuel Taylor Coleridge  شاعر دوره ی رمانتیک انگلستان

                                                    

 

تصـــویر ســـوم.

 

 

آخریــن پـُـک به

                   یــــا:

                         کـــام از

                                   واپسیــن ســـی گـــار ِ روزانــه

                                       پیـــش از خــواب ِ شبـــانـــه؛

ساعت: ده پـِـلک مانــده بــه دوی بــامــداد

                                                عقــربه ها مشغــول ِ دوی امــداد!

ساعت: نــُـه پـُـک مــانــده بــه ... همــان

                                               امـــان ازیـــن زمـــــان، امــان!

ساعت: دو کـــــام مــانده بــــه:  دو

                                     &n

/ 1 نظر / 6 بازدید
الفبای ماورائی

سلام، وب جالب و زيبايي داريد وجالب مي نويسيد و قلم زيباي داريد از مطالبتان استفاده كردم وبلاگ الفباي ماورائي با مطالب جالب و خواندني در مورد الفباي ماورائي براي دوستداران اش به روز شده و منتظر شماست باتشكر