مـــن آمده ام !

درود!

مــن نیمـا جمالی پور، یا به عبارت ای و بر اساس شناسنامــه محـمــود جمالی پـور هستم. شاعرم (فکــر می کنـم که هستم؟)، و تا کنــون هفت دفتــر را سیــاه کرده ام. در وبلاگ ای که اکنون کلنگ بنای اش را می کوبم قصد دارم اشعار و مطالب نثر خـود را یادداشت نمایم. خودم این نوشته هارا_به تأسی از استاد اخوان_ "یادگزاره" می خوانم.

تا کنـون هیچ وبلاگ ای نداشته ام چه، هماره کاغذ و قلم، برای ام دیگرگـونه بوده اند و همیشـه بـــوی کاغذ سفیــد را دوست داشته ام؛ اما حال قصد دارم این گونه نوشتار در دنیای مجازی را نیـز تجربه کنم.

من لیسانس ادبیات انگلیسـی هستم و شغل ام مترجمی بوده و هست. هم اکنون در سفارت ویتنام در تهــران کار می کنم.

/ 0 نظر / 8 بازدید