ســوسپانسیــــون

[And It Ain’t NoMiracle] یا ســوسپانسیــــون   تا حالا دقت کردین؟ ما                                                 توی                    فضــا معلق ایم!   نه مثل لامپ ای که از سقف نه مثل گیلاس ای که روی ژلـه نه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 17 بازدید

ســوسپانسیــــون

[And It Ain’t NoMiracle] یا ســوسپانسیــــون   تا حالا دقت کردین؟ ما                                                 توی                    فضــا معلق ایم!   نه مثل لامپ ای که از سقف نه مثل گیلاس ای که روی ژلـه نه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید

پارک خـــدا

خدا را دیدم در پارک بدمینتـون بازی می کرد با خودش؛ سـلام کردم جواب داد:                 یـــا هـــو! گفتم:               حریف؟! گفت:                بسم الله! اولین اسمش را که زد کلاغ ای ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 7 بازدید

سفـــر سفـــر!

درود! بار دیگــر عازم سفــر هستــم! ایــن بار امـــا  سفــری متفاوت! تخـــت سلیمـــــان! مهـــد عشـــق و انــرژی ِ کائنـــات! جایی که زرتشت فرخنــده پــی به ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید

[به سبزی ِ چشمـــان ِ تــو]

    مـــادرم خــواب مــی بینــد پســرش تیــر خــورده [خــودم هــم دیده بــودم  گلــولــه ای گلــوی ام را دریــده بود       در خــواب. کابــوس ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید
آبان 92
1 پست
خرداد 92
3 پست
دی 89
2 پست
بهمن 88
1 پست
مهر 88
2 پست
شهریور 88
2 پست
بهمن 87
2 پست
دی 87
9 پست
کلاغ
1 پست
خدا
1 پست
سیگار
2 پست
شعر
5 پست
سقوط
1 پست
تلخ
1 پست
کوکنار
1 پست
دادگاه
1 پست
گلوله
1 پست
سکوت
1 پست
بازجو
1 پست
بند
1 پست
شیراز
1 پست
حافظ
1 پست
عشق
1 پست
anathema
1 پست
آشغال
1 پست
کلاژ
1 پست
بودا
1 پست
موسا
1 پست
woody_allen
1 پست
شاعر
3 پست
گرسنه
1 پست
صله
1 پست
رنج
1 پست
سیاه
1 پست
مات
1 پست
ماتم
1 پست
روح
1 پست
شور
1 پست
عدم
1 پست
مرگ
1 پست
بازی
1 پست
خسرو
1 پست
شکیبایی
1 پست
گوتیک
1 پست
نیما
1 پست
ویتنام
1 پست
یادگزاره
1 پست